Spokojenost - hlavní prioritou je spokojenost klienta

Čas - klient nemá čas čekat (ošetření bez čekání
a dle časových možností klienta)


Dostupnost
- klientovi jsou veškeré služby k dispozici 24 hodin denně

Diskrétnost
- klient má právo na maximální diskrétnost

Vstřícnost
- personál je připraven naslouchat Vašim problémům a vstřícně je řešit

Agentura zdravotní a domácí péče přichází s novým systémem péče o zdraví. Tento systém je založen na 24 hodinové dostupnosti centrálního dispečinku, který se stará o pohodlí a čas našich klientů, organizuje návštěvy u lékařů, sleduje termíny domluvených vyšetření a očkování, umožňuje konzultace se zdravotní sestrou po telefonu, zajistí výjezd zdravotnického personálu na pracoviště, či do domácnosti. Tento organizační systém umožňuje našim klientům okamžitou dostupnost všech našich služeb. Stačí uskutečnit jeden telefonní hovor a centrální dispečink Vám zajistí a zorganizuje všechny aspekty zdravotní a domácí péče.